Ροταριανός Όμιλος

Ροταριανός Όμιλος
(Rotary Club). Διεθνής ιδιωτική οργάνωση, που ιδρύθηκε στο Σικάγο το 1905 από τον δικηγόρο Π. Χάρις. Αποτελεί ένωση των κατά τόπους επιχειρηματικών, βιομηχανικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών κύκλων και επιδιώκει την πραγματοποίηση της ευημερίας των μελών της. Ο Ρ.Ό. αριθμεί παραρτήματα κατά τόπους, σε 124 χώρες, με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, που χαρακτηρίζονται επίσης ως Ρ.Ό. Καθένα από αυτά διοικείται από συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο, ένα ή δυο αντιπρόεδρους, τον γραμματέα, τον ταμία και αριθμό συμβούλων. Το συμβούλιο εκλέγεται κάθε χρόνο και ως μέλη του ορίζονται ένας από κάθε επαγγελματικό κλάδο. Έτσι πιστεύεται ότι εκπροσωπούνται σωστά όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι και προωθούνται καλύτερα τα συμφέροντά τους. Τα μέλη συνέρχονται σε συνεδριάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποχρέωση κάθε μέλους είναι να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις αυτές. Έτσι άλλωστε δίνεται και η ευκαιρία στα μέλη να αναπτύξουν κύκλο γνωριμιών και να επικοινωνούν με άτομα που κατά καιρούς μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Εάν σε κάποια χώρα ιδρυθούν περισσότεροι από ένας όμιλοι, εκλέγεται κάθε χρόνο ανάμεσα από τα μέλη, ένας κοινός διοικητής, ο οποίος και τους εκπροσωπεί στις διεθνείς συναντήσεις και στα διεθνή συνέδρια του Ρ.O. Το 1955, με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ρ.O. έγιναν διεθνείς εκδηλώσεις και τυπώθηκαν αναμνηστικά γραμματόσημα. Στην Ελλάδα το πρώτο παράρτημα του Ρ.O. ιδρύθηκε το 1928.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ροταριανός — ο, θηλ. ροταριανή, Ν 1. μέλος του Ροταριανού Ομίλου 2. φρ. «Ροταριανός Όμιλος» σύλλογος επιχειρηματιών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, με προγραμματικό σκοπό την εξυπηρέτηση τής κοινωνίας από τη θέση και τις αρμοδιότητες τού κάθε μέλους, σύλλογος ο… …   Dictionary of Greek

  • Museo del Papel Moneda — del Banco Jónico Vista de la p …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”